Reklamačné podmienky

Vrátenie tovaru do 30 kalendárnych dní Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možností v originálnom obale. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a od doručenia vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnúť tu)

Balík zašlite na adresu: FIXING s.r.o. Hrádok 228, 027 53 Istebné

Spolu s tovarom zašlite:

  • kompletnú dokumentáciu – faktúru,

  • vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnúť tu)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

  • neposielajte tovar na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá, čiže zásielka sa Vám vráti späť.

  • odporúčame zásielku bezpečne zabaliť a poistiť. Nie sme zodpovední za prípadnú stratu, či iné poškodenie tovaru počas prepravy neopísané v popise zásielky.

  • o prijatí tovaru zákazníka informujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0903 697 842 alebo e-mailom info@kotvenia.eu