Kvalita/merania

Kvalita

Kvalita je overovaná prostredníctvom 3D meracích zariadení. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je z ameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa ISO 9001:2000 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.

Firma využíva najnovšie technológie ako CNC opracovanie, CAD/CAM, 3D CMM a iné. vybavenie (AutoCAD, Rhinoceros, AlphaCAM, Fanuc systém a iné vybavenie.

Využívame rôzne techniky merania:

 • Drsnomer

 • Štandartné konvečné meradlá
  (posuvné meradlá, mikrometre,
  dutinometre, presné kalibre)

3D merací stroj UPMC 850 ultra - ZEISS

Vďaka extrémne nízkej neistote merania predstavuje UPMC ultra referenčný prístroj pre výskum a vývoj.

Koncepcia stroja:

Extrémne presné meranie

 • CNC riadený vysoko presný merací stroj s centrálnym pohonom portálu pre meranie bez zrýchlenia a s konštantnou presnosťou v celom meracom rozsahu

 • Servopohony pre elektronickú kontrolu pohonov a omedzenie posuvnej sily vo všetkých osách

Predpoklady pre vysokú presnosť

 • Korekcia CAA a S-CAA pre korekciu chýb vedení a na polohe závislej korekcii tuhosti stroja

 • Kompenzácia ohybu granitu pre dosiahnutie maximálnej presnos

Prístrojová technika:

Technológia skenovania pre maximálne presné výsledky meraní

 • Aktívne skenovanie pre zber veľkého množstva dát

 • Automatické rozhodovacie pomôcky, grafické navádzanie užívateľa a efektívne rozhranie medzi užívateľom a meracím strojom

 • Okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy

 • Funkčne orientovaná kontrola
  krúžkovým alebo válčekovým kalibrom

Merací rozsah X x Y x Z [mm] 850 x 1150 x 600
Neistota merania dĺžky [μm] 1.rozm.
0,3 + L/1000
2. / 3. rozm.: 0,4 + L/1000

Softwareové vybavenie:

CALYPSO

Kvalita je overovaná prostredníctvom 3D meracích zariadení. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je z ameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa ISO 9001:2000 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov. Firma využíva najnovšie technológie ako CNC opracovanie, CAD/CAM, 3D CMM a iné. vybavenie (AutoCAD, Rhinoceros, AlphaCAM, Fanuc systém a iné vybavenie. Využívame rôzne techniky merania : Drsnomer Štandartné konvečné meradlá (posuvné meradlá, mikrometre, dutinometre, presné kalibre) 3D merací stroj UPMC 850 ultra - ZEISS Vďaka extrémne nízkej neistote merania predstavuje UPMC ultra referenčný prístroj pre výskum a vývoj. Koncepcia stroja: Extrémne presné meranie CNC riadený vysoko presný merací stroj s centrálnym pohonom portálu pre meranie bez zrýchlenia a s konštantnou presnosťou v celom meracom rozsahu Servopohony pre elektronickú kontrolu pohonov a omedzenie posuvnej sily vo všetkých osách Predpoklady pre vysokú presnosť Korekcia CAA a S-CAA pre korekciu chýb vedení a na polohe závislej korekcii tuhosti stroja Kompenzácia ohybu granitu pre dosiahnutie maximálnej presnos Prístrojová technika: Technológia skenovania pre maximálne presné výsledky meraní Aktívne skenovanie pre zber veľkého množstva dát Automatické rozhodovacie pomôcky, grafické navádzanie užívateľa a efektívne rozhranie medzi užívateľom a meracím strojom Okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy Funkčne orientovaná kontrola krúžkovým alebo válčekovým kalibrom Merací rozsah X x Y x Z [mm] 850 x 1150 x 600 Neistota merania dĺžky [μm] 1.rozm. 0,3 + L/1000 2. / 3. rozm.: 0,4 + L/1000 Softwareové vybavenie: CALYPSO